نوشته‌ها

۵۰ آیکون فوق خلاق برای الهام بخشیدن به گرافیستها

۵۰ آیکون فوق خلاق برای الهام بخشیدن به گرافیستها : شاید فکر کنید این همه وقت گذاشتن برای یک آیکون برنامه چه اهمیتی دارد ! اما واقعا تا به حال فکر کردید که اولین چیزی که کاربر رو به سمت برنامه شما میبره که حداقل اسکرین شاتها و توضیحات برنام…