نمونه کارها

فودر آرت

اجرای پروژه به زبان انگلیسی قابلیت پیش نمایش جنس روکش ماشین روی قسمت های مختلف صندلی اتومبیل قابلیت انتخاب جنس و پیش نمایش آنی قابلیت ذخیره به عنوان عکس ارسال عکس روکش طراحی شده از طریق ایمیل پرداخت از طریق درگاه پی پال   …