نوشته‌ها

بررسی خطای For assistance ,contact iTunes Support

بررسی خطای   For assistance ,contact iTunes Support و راه حل آن : این خطا معمولا در دریافت خدمات به نحوی از اپل نمایش داده میشود . معمولا دوستان ایرانی این خطا را در حین ساخت اپل‌ آیدی مشاهده میکنند . بروز این خطا در حین ساخت اپل آیدی به چند دل…